Informacje prawne

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99
51381 Leverkusen
Germany

Phone: +49 (0)2171 703-0
email

Managing Director: Christian Stange, Jörg Ennen, Thomas Berners, Frank Gümpel

Chairman of the Supervisory Board: Sebastian Despineux

Headquarter: Leverkusen
Registration: Amtsgericht Köln HRB 65548

>> Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk, animacje i materiały wideo znajdujące się na stronie Textar, a także ich rozmieszczenie, są chronione prawami autorskimi. Zwracamy uwagę, że treść niniejszej strony internetowej nie może być kopiowana, rozpowszechniana ani udostępniania osobom trzecim w celach komercyjnych. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody spółki TMD Friction Services GmbH. Ponadto, nie wolno modyfikować treści niniejszej strony internetowej. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie wymienione na niniejszej stronie internetowej znaki towarowe są chronione w rozumieniu prawa o znakach towarowych. Wyraźnie wskazujemy, że znajdująca się na niniejszej stronie internetowej własność intelektualna jest prawnie chroniona. Poprzez niniejszą stronę internetową nie udziela się licencji na użytkowanie własności intelektualnej TMD Friction ani własności intelektualnej osób trzecich.

>> Odpowiedzialność

Niniejszą stronę opracowaliśmy z najwyższą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować poprawności i dokładności zawartych tutaj informacji. Wyłączamy wszelką odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody, które powstały w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej, chyba że powstały one w wyniku naszego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. W szczególności nie odpowiadamy za treści, do których prowadzą odnośniki do zewnętrznych stron internetowych. Za treść zewnętrznych stron odpowiadają wyłącznie ich właściciele.