Вихідні дані

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99
51381 Leverkusen
Germany

Телефон: +49 (0)2171 703-0
email

Виконавчі директори: Christian Stange, Jörg Ennen, Thomas Berners, Frank Gümpel

Голова наглядової ради: Sebastian Despineux

Місцеперебування компанії: Leverkusen
Запис у реєстрі приватних компаній: Amtsgericht Köln HRB 65548

>> Авторське право

Всі права захищені. Тексти, зображення, графіка, звук, анімація і відео і їх розташування на www.don-brakes.com захищені авторським правом. Відзначимо, що зміст цього сайту не можна копіювати, тиражувати, розповсюджувати, передаватим третім сторонам для комерційного використання. Будь-яка форма передачі вимагає письмового дозволу від TMD Friction Services GmbH. Крім того, зміст матеріалів цього веб-сайту не може бути змінено при передачі. Якщо інше не передбачено, торгові марки, розміщені на даному сайті, охороняються відповідно до законодавства про товарні знаки. Ми підкреслюємо, що інтелектуальна власність, що міститься на цьому сайті, охороняється законом. Цей веб-сайт не є ліцензією на використання інтелектуальної власності TMD Friction будь-якою іншою третьою стороною.

>> Відповідальність

Ми склали цю веб-сторінку з якомога можливою ретельністю. Тим не менш ми не можемо взяти на себе гарантію за відсутність помилок та точність інформації, яка в ній міститься. Ми виключаємо будь-яку відповідальність за шкоду, яка – незалежно від її характеру – виникає у зв’язку з користуванням цією веб-сторінкою, за умови, що ця шкода не зумовлена наміром або грубою недбалістю з нашої сторони. Особливо ми не беремо на себе відповідальність за зміст сторонніх посилань. За зміст сторінок, які є доступними за посиланнями, відповідають виключно їх власники.